Copiado OK: woocommerce-es_ES.mo
Copiado OK: woocommerce-es_ES.po
Copiado OK: woocommerce-pdf-invoices-packing-slips-es_ES.mo
Copiado OK: woocommerce-pdf-invoices-packing-slips-es_ES.po

Deprecated: Creation of dynamic property WC_Gateway_Redsys_Global_lite::$log is deprecated in /var/www/vhosts/vadevasos.com/httpdocs/vadevasos.com/wp-content/plugins/woo-redsys-gateway-light/classes/class-wc-gateway-redsys-global-lite.php on line 21

Deprecated: Creation of dynamic property WC_Gateway_Redsys_Global_lite::$log is deprecated in /var/www/vhosts/vadevasos.com/httpdocs/vadevasos.com/wp-content/plugins/woo-redsys-gateway-light/classes/class-wc-gateway-redsys-global-lite.php on line 21

Deprecated: Creation of dynamic property WC_Gateway_Redsys_Global_lite::$log is deprecated in /var/www/vhosts/vadevasos.com/httpdocs/vadevasos.com/wp-content/plugins/woo-redsys-gateway-light/classes/class-wc-gateway-redsys-global-lite.php on line 21

Deprecated: Creation of dynamic property WC_Gateway_Redsys_Global_lite::$log is deprecated in /var/www/vhosts/vadevasos.com/httpdocs/vadevasos.com/wp-content/plugins/woo-redsys-gateway-light/classes/class-wc-gateway-redsys-global-lite.php on line 21

Deprecated: Creation of dynamic property WC_Gateway_Redsys_Global_lite::$log is deprecated in /var/www/vhosts/vadevasos.com/httpdocs/vadevasos.com/wp-content/plugins/woo-redsys-gateway-light/classes/class-wc-gateway-redsys-global-lite.php on line 21

Deprecated: Creation of dynamic property WC_Gateway_Redsys_Global_lite::$log is deprecated in /var/www/vhosts/vadevasos.com/httpdocs/vadevasos.com/wp-content/plugins/woo-redsys-gateway-light/classes/class-wc-gateway-redsys-global-lite.php on line 21

Deprecated: Creation of dynamic property WC_Gateway_Redsys_Global_lite::$log is deprecated in /var/www/vhosts/vadevasos.com/httpdocs/vadevasos.com/wp-content/plugins/woo-redsys-gateway-light/classes/class-wc-gateway-redsys-global-lite.php on line 21

Deprecated: Creation of dynamic property WC_Gateway_Redsys_Global_lite::$log is deprecated in /var/www/vhosts/vadevasos.com/httpdocs/vadevasos.com/wp-content/plugins/woo-redsys-gateway-light/classes/class-wc-gateway-redsys-global-lite.php on line 21
Termes i condicions de compra

Termes i condicions de compra

Vadevasos.com© és una marca registrada.

Totes les operacions que realitzi amb Vadevasos.com, d’ara endavant “Vadevasos.com”, estaran subjectes als “Termes i condicions de compra” exposades en el present document. Si algun aspecte no estigués contemplat en aquest document, aquest serà regulat segons la legislació vigent a Espanya. La comanda formulada pel client implica el seu acord i acceptació dels presents “Termes i condicions de compra”. Cap estipulació efectuada pel client sobre aquestes condicions, podrà diferir de les establertes per Vadevasos.com.

Tota la informació que figura en la pàgina web www.vadevasos.com referents als articles, les seves característiques, preus i condicions de compra incloent les formes i condicions de va enviar i pagament podran ser modificades per Vadevasos.com en qualsevol moment i sense previ avís. Alguns aspectes dels “Termes i condicions de compra” podran ser canviats per conveni especial entre el client i Vadevasos.com sempre sota el consentiment de Vadevasos.com.

1) DEMANATS:

La realització d’una comanda a Vadevasos.com suposa l’acceptació per part del client d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta pel client podrà diferir de les de Vadevasos.com si no ha estat expressament acceptada per endavant i per escrit per Vadevasos.com.

Tot comanda realitzada en la web de Vadevasos.com s’entendrà com a sol·licitud de compra en ferma pel client.

Una comanda no és definitiu fins que és acceptat per Vadevasos.com.

S’entén que el client, en el moment de realitzar la comanda, ha llegit, entès i acceptat lliurement les presents condicions marcant la corresponent casella disponible a aquest efecte.

Vadevasos.com es reserva el dret d’acceptar o denegar, al seu propi criteri, qualsevol sol·licitud de compra, ampliació, renovació, modificació o canvi de qualsevol dels articles exposats en la seva pàgina web.

El client afirma que les seves dades personals, pagament i va enviar proporcionats a Vadevasos.com són reals i fiables. En cas que Vadevasos.com comprovés que algun o part d’aquestes dades anessin falsos, la compra serà automàticament anul·lada i el client no podrà reclamar devolució alguna referent a les despeses derivades de la gestió.

En cas que el client proporcioni les dades d’una tercera persona o entitat en efectuar la compra, el mateix client serà l’únic responsable que aquesta tercera persona o entitat conegui i accepti expressament tal situació. Tota la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se per aquest fet recauran totalment sobre el client, eximint a Vadevasos.com de qualsevol responsabilitat.

Qualsevol indicació o consulta que el client realitzi en els apartats destinats a comentaris en la comanda o comunicacions posteriors seran preses com merament informatives i no condicionessin en cap cas la compra efectuada (els articles sol·licitats, la forma de pagament, els terminis de va enviar, el lliurament i, per extensió, qualsevol de les presents condicions de compra).

Així mateix Vadevasos.com es reserva el dret a retenir una comanda a l’espera de qualsevol informació que necessiti del client. Els terminis de va enviar es retardessin en relació al mateix temps que transcorri abans que el client respongui.

2) PREUS:

Els preus dels articles publicats en la pàgina web són vàlids excepte en cas d’error tipogràfic i únicament per a comandes realitzades a través de la web de Vadevasos.com.

El preu dels articles així com qualsevol de les seves característiques podran ser objecte de revisió per part de Vadevasos.com en qualsevol moment sense tenir l’obligació de notificar tals modificacions al client per mitjans que no siguin l’exposició d’aquests canvis en la seva pàgina web. D’altra banda, una vegada efectuada la compra d’un article Vadevasos.com es compromet a mantenir el preu vigent al client en el moment que realitzo la comanda.

Els preus que Vadevasos.com mostra en la seva pàgina web www.VadeVasos.com inclouen el 21% d’IVA (Impost sobre el valor afegit) i serà aplicable únicament als clients que resideixin actualment en les zones d’aplicació específiques per a aquest impost i quan la situació del client així ho requereixi, respectant en qualsevol cas, les lleis espanyoles i europees referents a aquest. A part dels impostos en la venda, els sistemes de duanes de cada país imposaran les càrregues impositives corresponents.

A causa del seu règim especial fiscal, són considerats territoris extracomunitaris els àmbits geogràfics corresponents a Canàries, Ceuta i Melilla. Per tant les compres realitzades per a residents de tals territoris estaran exempts del pagament de l’IVA (les despeses d’oficina de duanes i els impostos d’importació no estan inclosos en el preu de l’articulo ni el preu de va enviar).

3) PAGAMENTS:

El pagament dels productes s’efectués mitjançant alguna de les següents formes de pagament:per targeta de crèdit/dèbit, per transferència prèvia al lliurament o a través de *Paypal©.

El client és responsable del pagament de factures encara que un tercer intervingui en nom del client, per tant la responsabilitat en facilitar les dades d’autenticació, accés o identificació a un tercer és exclusivament del client.

En el cas que es produís alguna devolució d’un càrrec efectuat en la targeta de crèdit i la causa de devolució no fora per error directament imputable a Vadevasos.com, l’import cobrat al client tindrà una tarifa addicional d’un 5% sobre el valor de l’import retornat, que confirmaran les despeses ocasionades tant de comissions bancàries com de gestió del cobrament. Aquest import serà cobrat al client en els terminis i formes que Vadevasos.com consideri oportuns.

En qualsevol cas Vadevasos.com es reserva el dret a declinar una comanda o modificar la forma de pagament segons consideri oportú.

El client rebrà per correu electrònic, juntament amb la sol·licitud de la seva comanda, la informació necessària perquè pugui realitzar la transferència o l’ingrés per a l’abonament corresponent.

En el moment de realitzar el pagament el client haurà d’indicar en el concepte del document bancari el número de comanda, incloent també, si pot ser, el seu nom i cognoms. Haurà de realitzar l’ingrés o transferència durant els 5 dies posteriors a la data de sol·licitud de la comanda per a evitar problemes en la seva validació i localització.

Les transferències dins del territori espanyol solen trigar 1 o 2 dies a fer-se efectives. En qualsevol cas, no es considerarà efectiu la comanda fins que el nostre departament de gestió tingui la confirmació bancària del pagament.

El pagament de l’import de la compra haurà de ser rebut per Vadevasos.com lliure de comissions bancàries o altres despeses derivades de la transacció.

A més del que es disposa en l’apartat anterior, s’ha de tenir en compte de realitzar el pagament de les seves compres en EUROS i que totes les possibles comissions bancàries de canvi de moneda seran a càrrec del client.

En realitzar una transferència internacional, el client haurà d’indicar sempre al seu banc que serà ell el que es farà càrrec de les comissions bancàries i despeses derivades de la transacció. De no ser així, Vadevasos.com pot detenir l’enviament de la seva comanda al no rebre la quantitat íntegra de l’import de la compra.

3.1) PAGAMENT AMB TARGETA:

En el pagament mitjançant càrrec en targeta de crèdit, l’operació és autoritzada per l’entitat emissora ​​de la targeta del client mitjançant connexió a través de la passarel·la de pagaments (*TPV virtual *CYBERPAC) de la “La Caixa”. El client accedirà a un entorn controlat en el qual proporcionarà directament a l’entitat bancària les dades de la targeta, el qual li connectarà amb el seu banc/caixa per a autoritzar l’operació. D’aquesta manera el pagament s’efectuarà de manera directa, legítima i segura mantenint la privacitat de la informació de la targeta en tot moment.

La confidencialitat de les seves dades està plenament garantida, tant respecte a les seves dades personals com als de les targetes de crèdit per a la realització dels pagaments. Vadevasos.com no emmagatzema cap informació de les targetes en el seu web, ja que tota la informació de les targetes s’introdueix directament en el *TPV virtual.

Atès que la legislació específica de cada país respecte a les responsabilitats del client sobre el pagament dels productes adquirits mitjançant el pagament per targeta de crèdit poden diferir de les espanyoles, únicament els clients residents en territori espanyol podran abonar les seves compres mitjançant aquesta forma de pagament. S’admet el cobrament a través de la majoria dels tipus de targetes de crèdit (Visa, *MasterCard i *JCB).

El frau amb targeta de crèdit és un delicte i Vadevasos.com establirà accions judicials contra tot aquell que realitzi o intenti realitzar una transacció fraudulenta o estafa.

3.2) PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA:

Les transferències han de realitzar-se a Vadevasos.com al nostre número de compte. Per a facilitar el seguiment, si us plau, indiqui’ns en el concepte de la transferència el número de comanda del qual realitzarà el pagament. És fonamental que recordi això, ja que Vadevasos.com reconeixerà i localitzarà el seu pagament mitjançant el número de la seva comanda. En ofertes que estan condicionades a data, el pagament ha de rebre’s en les dates marcades, si no, no serà vàlid.

3.3) PAGAMENT MITJANÇANT *PAYPAL:

El client pot seleccionar aquesta forma de pagament per a abonar les compres. En fer-ho se li connectarà amb l’entorn de *PayPal on allí s’identificarà com a usuari i finalitzi el pagament. Així mateix, i si no disposa de compte en *PayPal el client podrà fer ús de la passarel·la de pagament d’aquesta empresa per a efectuar l’abonament mitjançant targeta de crèdit.

4) ENVIAMENTS:

Les despeses d’enviament s’inclouen a part al final de la comanda i d’import variable segons destí.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a la disposició del client i aquest hagi signat el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de lliurament.

Vadevasos.com no es compromet a cap enviament urgent. Els terminis de lliurament oferts per Vadevasos.com són a títol orientatiu i Vadevasos.com s’esforça a complir-los. No obstant això, la seva demora no implicarà l’anul·lació de la comanda ni cap indemnització. Qualsevol clàusula de penalització per retard introduïda pel client en la seva comanda queda sense efecte per l’aplicació del punt 1 d’aquestes condicions legals.

Vadevasos.com no pot garantir l’estoc permanent dels productes oferts, posi’s en contacte amb nosaltres per a confirmar estoc. Els terminis de lliurament són vàlids a partir de la confirmació d’estoc.

Vadevasos.com tractarà d’enviar sempre els productes per transport d’àmbit nacional. No obstant això, es reserva el dret d’enviar-los pel mitjà que estimi oportú si fos així necessari per a complir amb els seus compromisos. El preu de l’enviament de la comanda estarà reflectit a l’hora de realitzar el mateix.

Vadevasos.com es reserva el dret d’enviar les comandes per terminis. En tal caso les despeses de *envio seran a càrrec de Vadevasos.com. En el cas que es produís trencament d’estoc d’algun producte (més de 30 dies des de la data de comanda), el nostre departament d’atenció al client, advertirà al client donant la possibilitat d’anul·lar la comanda o canviar-lo.

5) DEVOLUCIONS:

Vadevasos.com no acceptarà devolucions transcorreguts 7 dies naturals des de la data de lliurament. En el cas de produir-se la devolució dins d’aquest termini, el client correrà amb les despeses directes de la devolució.

Vadevasos.com no acceptarà devolucions si el producte no es presenta en perfectes condicions.

VadeVasos.com no acceptarà devolucions si els embalatges del producte no són els originals i aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original ha de protegir-se de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives.

Pels seus especials característiques, Vadevasos.com no acceptarà devolucions dels següents productes: Material personalitzat.

Tota devolució haurà d’estar prèviament autoritzada per Vadevasos.com. Per a això el client haurà de sol·licitar a Vadevasos.com l’autorització corresponent per a realitzar la devolució, mitjançant un correu electrònic a info@vadevasos.com indicant el motiu de la devolució i el número d’albarà o factura.

Una vegada que el client hagi rebut l’autorització farà arribar els productes a una direcció especificada per Vadevasos.com. Les despeses de l’enviament seran a càrrec del client.

6) LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT:

LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN AQUEST LLOC PER Vadevasos.com ÉS A TÍTOL INFORMATIU I per tant Vadevasos.com NO ACCEPTA CAP RESPONSABILITAT SOBRE EL SEU CONTINGUT (COM *PUDIERA SER L’ADEQUACIÓ D’UN PRODUCTE PER A UN DETERMINAT PROPÒSIT). AIXÍ MATEIX, Vadevasos.com NO GARANTEIX QUE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN AQUEST LLOC SIGUI FIABLE, COMPLETA O ACTUAL.

Excepte en els casos en què s’indiqui expressament, ni Vadevasos.com ni cap dels seus directors, empleats seran responsables dels possibles danys derivats de l’ús d’aquest lloc. En concret no seran responsables dels possibles danys causats a persones i/o coses, ni de la pèrdua total o parcial de dades i informació, ni de les despeses i/o pèrdues de beneficis que poguessin produir-se per l’ús dels productes que comercialitza Vadevasos.com.

Vadevasos.com no és responsable dels continguts d’altres pàgines web enllaçades a aquest lloc. Els riscos derivats de la consulta de tals pàgines corresponen exclusivament al client que haurà de regir-se pels termes i condicions d’utilització d’aquestes.

Els preus, les característiques i la disponibilitat dels productes comercialitzats per Vadevasos.com poden variar sense previ avís.

7) FORÇA MAJOR:

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

8) SUBMISSIÓ:

Vadevasos.com espera que els desacords que poguessin sorgir es resolguin de manera amistosa. Quan això no sigui possible, el client se sotmet expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona (Catalunya) per a la seva resolució.

Watsapp